RINKODAROS PRIVATUMO POLITIKA

Šioje Rinkodaros privatumo politikoje aprašoma, kokios santykių su klientais tvarkos laikosi Rebel Financing dėl visų asmenų, kurių asmens duomenys tvarkomi ir saugomi Rebel Financing tiesioginės rinkodaros tikslais, privatumo apsaugos.

 

Kas turi duomenis?

 

Rebel Financing reiškia Rebel Financing, UAB, įmonės kodas 305630582, adresas – A. Tumėno g. 4, Vilnius, Lietuvos Respublika. Rebel Financing valdo kontaktų duomenų bazes Lietuvoje.

Rebel Financing veikia kaip duomenų valdytoja savo kontaktinių duomenų, saugomų Kontaktų duomenų bazėse, atžvilgiu.

 

Kam mums reikalinga informacija?

 

Kontaktų duomenų bazės yra Rebel Financing klientų/kontaktų palaikymo valdymo įrankiai, kurie stiprina Rebel Financing rinkodaros veiklą. Šią informaciją mes naudojame siųsdami kvietimus į seminarus, mokymus ar kitus renginius, naujienlaiškius, apklausas ir kitus tiesioginės rinkodaros pranešimus, susijusius su Rebel Financing teikiamomis paslaugomis ar organizuojamais renginiais tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse.

 

Asmens duomenys, tvarkomi duomenų bazėse, naudojami pardavimams ir rinkodarai. Jūsų kontaktinės informacijos tvarkymas leidžia mums susisiekti su Jumis elektroniniais laiškais, trumposiomis sms žinutėmis, siunčiant popierinius laiškus ar telefonu.

 

Rebel Financing Kontaktų duomenų bazės tvarkymą grindžia toliau nurodytais pagrindais:

–  gautu asmens sutikimu tvarkyti asmens duomenis Kontaktų duomenų bazėse;

arba

– tai leidžiama pagal įstatymus (pvz. susijusioms paslaugoms teikti).

 

Kokios rūšies asmens duomenys tvarkomi?

 

Kontaktų duomenų bazėse tvarkomi Rebel Financing buvusių, esamų ir būsimų klientų (įskaitant su korporatyviniu klientu susijusių fizinių asmenų) asmens duomenys. Duomenų bazėse taip pat yra ir kitų verslo kontaktų (tokių kaip konsultantai, veiklą kontroliuojantys asmenys, kt.) ir darbuotojų duomenys (buvusių ir esamų).

 

Kontaktų duomenų bazėse tvarkomi šių kategorijų duomenys:

– vardas, pavardė, pareigos, adresas, el. paštas, telefono numeris, įmonės pavadinimas;

– rinkodaros pasirinkimai;

– atsakymai į kvietimus ir patvirtinimai apie dalyvavimą renginiuose.

– atsisakiusių asmenų duomenys.

 

Specialių kategorijų asmens duomenys

 

Specialių kategorijų asmens duomenys atskleidžia Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profsąjungoje, genetinius duomenis, biometrinius duomenis, duomenis apie sveikatą arba apie seksualinį gyvenimą ar lytinę orientaciją.

Rebel Financing nerenka jokių Jūsų specialių kategorijų asmens duomenų ir nesaugo jų savo Kontaktų duomenų bazėse.

 

Kas gali prieiti prie Jūsų duomenų?

 

Galimybė prieiti prie Jūsų asmens duomenų ribojama pagal reikalingumą. Visi Rebel Financing  rinkodaros, pardavimų darbuotojai Lietuvoje ar kitose šalyse, jei tokių būtų, turi prieigą prie Jūsų kontaktinių duomenų.

 

Jūsų asmens duomenis tretiesiems asmenims atskleisime tik kai:

– Rebel Financing trečiąjį asmenį pasitelkia tam, kad jis palengvintų, palaikytų ir techniškai prižiūrėtų duomenų bazes (pavyzdžiui, teiktų informacinių technologijų ir kitas administracinės pagalbos paslaugas užtikrinančias įmones);

– Kai Jūs aiškiai to prašote;

– Kai reikalaujama pagal taikomus teisės aktus.

 

Duomenų saugojimas

 

Kontaktų  duomenys, kurie nebuvo aktyviai naudojami 5 metus, ištrinami iš mūsų duomenų bazių, nebent Jūs sutiksite duotą sutikimą atnaujinti. Duomenys iš atsisakiusių asmenų sąrašo bus ištrinami po 12 mėnesių, šį terminą skaičiuojant nuo dienos, kai Jūs pateikėte prašymą ištrinti savo duomenis iš mūsų Kontaktų duomenų bazės.

 

Jeigu norite, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti iš mūsų duomenų bazių ar norite pranešti apie nesutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, parašykite mums el. paštu privacy@rebelfinancing.lt

 

Saugumas

 

Rebel Financing įsipareigoja užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti. Rebel Financing  naudoja technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto Jūsų duomenų naudojimo  ar jų atskleidimo.  Visi Rebel Financing darbuotojai ir tretieji asmenys, kuriuos Rebel Financing pasitelkia Jūsų asmens duomenims tvarkyti, yra įsipareigoję gerbti Jūsų informacijos konfidencialumą. Konfidencialumo reikalavimas užtikrina, kad Rebel Financing darbuotojai tvarkytų visus asmens duomenis griežtai konfidencialiai.

 

Duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

 

Rebel Financing neperduos Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims (išskyrus 5 punkte nurodytiems išoriniams asmenims), nebent, kai turime Jūsų leidimą arba tai daryti reikalaujama pagal įstatymus.

 

Jūsų teisės:

 

Bet kuriuo metu Jūs turite teisę kreiptis į mus, prašydami:

–  Susipažinti su savo asmens duomenimis;

–  Sužinoti, kokiems gavėjams jie teikiami ar buvo teikti;

 

susipažinę su savo asmens duomenimis, Jūs turite teisę:

– Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius asmens duomenis;

– Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;

– Reikalauti apriboti duomenų tvarkymą;

 

–  Reikalauti ištrinti visus apie Jus sukauptus duomenis;

–  Reikalauti sustabdyti asmens duomenų tvarkymą.

Gavę tokį Jūsų prašymą, mes pateiksime Jums atsakymą Jūsų pageidaujamu būdu.

 

Duomenų ištaisymas, ištrynimas, tvarkymo apribojimas arba duomenų perkeliamumas

 

Siekdami patvirtinimo, kad Jūsų asmens duomenys yra tikslūs ir aktualūs ar paprašyti ištaisyti, ištrinti, apriboti tvarkymą ar gauti savo asmens duomenų kopiją, galite siųsti savo prašymą el. paštu privacy@rebelfinancing.lt.

 

Skundai

 

Jeigu esate susirūpinę dėl galimo privatumo teisės pažeidimo arba kito teisės akto pažeidimo susisiekite su mumis el. paštu privacy@rebelfinancing.lt, telefonu +370 (5) 2 644741, adresu: A.Tumėno g. 4, Rytinis įėjimas, 10 aukštas arba susisiekdami su bet kuriuo iš mūsų darbuotojų. Atsakingas asmuo išnagrinės Jūsų skundą ir pateiks informaciją apie tolimesnį skundo nagrinėjimą.

 

Jeigu esate nepatenkintas skundo išnagrinėjimu, turite teisę skundą teikti duomenų apsaugos institucijai. Taip pat turite teisę kreiptis į kompetentingos jurisdikcijos teismą.

 

Kiti klausimai

 

Kilus klausimams ar neaiškumams, maloniai prašome kreiptis el.paštu privacy@rebelfinancing.lt.